• عدم رضایت=عودت محصول
  • ۳۳۳۱۰۰۰۸ - ۰۴۱ ، ۳۳۳۱۰۰۰۹ - ۰۴۱
پیام مدیر عامل

شرکت امداد باتری تلفیقی است از دانش، تخصص، تجربه و مدیریت جهت ارائه‌ی محصولات با کیفیت و خدمات مناسب به مشتریان. ما بر این باوریم که توسعه‌ی شرکت جز با اتکا به منابع انسانی توانمند و متخصص، تحقق نخواهد یافت.

در همین راستا تلاش در جهت مشتری مداری، ارتقای کیفیت خدمات، رضایت کارکنان و تأمین منافع استفاده کنندگان از محصولات و خدمات ارائه شده، نه یک شعار، که برای ما یک اعتقاد و باور است.

تدوین سیاست های توسعه ای در جهت نیل به هدف نهایی شرکت که همان خلق بالاترین ارزش برای مشتریان و کسب حداکثر رضایت از آنان است، در دستور کار شرکت امداد باطری قرار گرفته و به همین منظور نیز افزایش بهره‌وری، بهبود مستمر، ارتقای دانش فنی و کاهش هزینه ها جزو  اولویت ها و برنامه‌های مدیران شرکت امداد باتری است.

در این میان شرکت امداد باتری هم به عنوان یک بنگاه اقتصادی و با داشتن تجارب مفید مدیران لایق و اندیشمند خود همواره تلاش نموده است گام هایی در جهت رشد و تعالی خود برداشته تا اهداف از پیش تعیین شده اش را محقق سازد.

محمود بابازاده
مدیر عامل شرکت امداد باتری