• عدم رضایت=عودت محصول
  • ۳۳۳۱۰۰۰۸ - ۰۴۱ ، ۳۳۳۱۰۰۰۹ - ۰۴۱
از کجا بفهمیم باتری خراب است یا سالم؟

باطری سالم را میتوانید شارژ کنید و به طور قطع این باتری ها شارژ را نیز نگه می دارند و همچنین می تواند شدت جریانی نزدیک به آمپری که برای آنها مشخص شده است تولید کنند. باتری خراب اما شارژ نمی شود و نمی تواند شارژ هم نگه دارد، پس توانایی این را ندارد که شدت جریان کافی برای استارت زدن موتور را تامین کنید. باطری سالم را با یک سرویس دهی مناسب می توان دوباره به کار انداخت اما باتری خراب باید حتما تعویض شود.

اکثرا باتری های خودرو تا مدت زمان مشخصی عمر میکنند که این طول عمر میتواند 4 الی 5 سال باشد. بنابراین اگر عمر باتری شما بیش از چهار سال کار کرده است بهتر است که آن را تعویض کنید. با توجه به قیمت باتری خودرو به طور قطع بعد از پایان طول عمر، خرید یک باتری نو بهتر از تعمیر است.

باتری‌های شارژ نشدنی (یک بار مصرف)